ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำ ความคุ้มครองสูง
เบี้ยประกันราคาถูกและบริการที่เชื่อถือได้

    ID : karn-insure3plus.com

<< Back

คปภ.จับมือภาคธุรกิจประกันภัย ร่วมสนับสนุนคสช.และกรมการขนส่งทางบกจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ

คปภ.จับมือภาคธุรกิจประกันภัย ร่วมสนับสนุนคสช.และกรมการขนส่งทางบกจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ

 

          นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายจัดระเบียบรถตู้โดยสาร ป้ายดำ/น้ำเงิน ซึ่งจดทะเบียนเป็นรถตู้โดยสารส่วนบุคคลแต่ดำเนินการวิ่งรับส่งผู้โดยสารทั้งในเส้นทางกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกจัดระเบียบการให้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย โดยได้เปิดให้ผู้ประกอบการรถตู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือในการรับสิทธิ์จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง)ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15-17กรกฎาคม 2557ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  (พล.ม.2 รอ.)และจัดให้มีการตรวจสภาพรถเพื่อรับสติ๊กเกอร์อนุญาตให้บริการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 รวมถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้เข้าร่วมอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยในการจัดระเบียบดังกล่าวด้วย       
 
          เลขาธิการ คปภ.กล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทประกันภัยในการออกบูธให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรถตู้ รวมถึงบริการรับทำประกันภัยรถตู้ให้เป็นประเภทการใช้รับจ้างสาธารณะเนื่องจากเดิมเมื่อผู้ประกอบการรถตู้นำรถไปจดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคล ก็มักแจ้งทำประกันภัยเป็นประเภทการใช้ส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นลักษณะการใช้งานที่ผิดประเภท ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องทำประกันภัยตามที่กำหนดประกอบด้วยการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นขั้นต่ำ โดยจำนวนความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับผู้ให้สัมปทานเส้นทางการเดินรถ คือ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทั้งนี้จากการประเมินความคุ้มครองตามที่หน่วยงานทั้ง 2 แห่งกำหนด สำนักงาน คปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้จัดแพคเก็จความคุ้มครองให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงเพิ่มวงเงินคุ้มครองให้สูงมากขึ้นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลการประกันภัยรถภาคสมัครใจจากจำนวน 30,000 บาท เป็น 50,000 บาท แต่คิดค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก (ส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.)   จำนวน 300,000 บาท/คน 
2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก     จำนวน 600,000 บาท/ครั้ง
3. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร   จำนวน 100,000 บาท /คน
 
สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 
4. คุ้มครองกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร   จำนวน 1,000 บาท /คน/สัปดาห์
5. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล   จำนวน 50,000 บาท /คน                             
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย 1186

 


Tag : จัดระเบียบรถตู้สาธารณะ , คปภ. , คสช. , ธุรกิจประกันภัย

วัน/เวลา สร้างบทความ : 30/07/2014 , 11:26 AM          หน้าหลัก
          เมนูหลัก

     - วิธีการชำระเงิน
     - วิธีจัดส่ง
     - เกี่ยวกับเรา
     - ติดต่อเรา
          บทความ
Support All Web Browsers
© 2012 Insure3Plus.com, All Rights Reserved.