ประกันรถยนต์ชั้น 1

การเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นการปกป้องรถของคุณในกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยประกันชั้นนี้จะคุ้มครองทั้งความเสียหายที่เกิดจากการชน รวมถึงความเสียหายที่เกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และน้ำท่วม

ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีความคุ้มครองที่สูงกว่าประกันชั้นอื่นๆ ซึ่งประกันชั้น 1 มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมแบบครอบคลุมทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ราคาประกันชั้น 1 จะสูงกว่าชั้นอื่น ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อประกันรถยนต์ คุณควรพิจารณาแผนการประกันต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

แผนประกันรถยนต์ชั้น 1 มีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

– ความคุ้มครองทั่วไป : แผนประกันรถยนต์ชั้น 1 จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม
ความคุ้มครองเพิ่มเติม : คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ หรือจากภัยธรรมชาติ รวมถึงน้ำท่วม
ความคุ้มครองส่วนบุคคล : คุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก สำหรับค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1

ความเสียหายต่อตัวรถ

ครอบคลุมความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม

กระจก

ความคุ้มครองสำหรับกระจกที่ได้รับความเสียหาย จากวัตถุกระเด็นหรือตกใส่จนกระจกหน้ารถร้าวหรือแตก ซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยในการขับรถ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Roadside Service ดูแลลูกค้าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งบนท้องถนนและที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค เปลี่ยนยางอะไหล่ พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ เติมน้ำมันฉุกเฉิน บริการรถยกหรือรถลาก และบริการช่วยเหลือช่างกุญแจรถยนต์ เป็นต้น

รถหาย

คุ้มครองรถหายจากการถูกโจรกรรม

รถไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, น้ำท่วม

คุ้มครองกรณีที่ไฟไหม้รถแล้วได้รับความเสียหายสิ้นเชิงหรือเสียหายหนัก จนไม่สามารถซ่อมกลับมาให้คงสภาพเดิมได้, คุ้มครองภัยน้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ที่ส่งผลต่อความเสียหายต่อรถยนต์

บุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก กรณีบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต

ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากขับขี่หรือนั่งโดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

ความเสียหายต่อตัวรถ

ครอบคลุมความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม

กระจก

ความคุ้มครองสำหรับกระจกที่ได้รับความเสียหาย จากวัตถุกระเด็นหรือตกใส่จนกระจกหน้ารถร้าวหรือแตก ซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยในการขับรถ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Roadside Service ดูแลลูกค้าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งบนท้องถนนและที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค เปลี่ยนยางอะไหล่ พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ เติมน้ำมันฉุกเฉิน บริการรถยกหรือรถลาก และบริการช่วยเหลือช่างกุญแจรถยนต์ เป็นต้น

รถไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, น้ำท่วม

คุ้มครองกรณีที่ไฟไหม้รถแล้วได้รับความเสียหายสิ้นเชิงหรือเสียหายหนัก จนไม่สามารถซ่อมกลับมาให้คงสภาพเดิมได้, คุ้มครองภัยน้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ที่ส่งผลต่อความเสียหายต่อรถยนต์

รถหาย

คุ้มครองรถหายจากการถูกโจรกรรม

บุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก กรณีบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต

ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากขับขี่หรือนั่งโดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

อย่าเสียดายไปเลยว่า ซื้อประกันไว้แล้วยังไม่ได้ใช้
เพราะหากเกิดเหตุเมื่อไหร่
ถ้าไม่มีเอาไว้… จะน่าเสียดายยิ่งกว่า

สนใจ ประกันรถยนต์ชั้น 1

ให้เรา insure3plus
“ดูแลประกันรถยนต์ให้คุณ”

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)