ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 คือประเภทของประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ระดับพื้นฐานที่รถทุกคันควรจะต้องมี หลักๆ ทำไว้เพื่อรับผิดชอบต่อความเสียหายของคู่กรณี ในอุบัติเหตุที่เราเป็นฝ่ายผิด โดยมีความคุ้มครองได้แก่

– รับผิดชอบต่อชีวิต และทรัพย์สิน (รถและทรัพย์สินต่างๆ) ของคู่กรณี ถ้าเราเป็นฝ่ายผิด
คุ้มครองชีวิต และค่ารักษาพยาบาลของคนในรถเรา
จ่ายเงินประกันตัวผู้ขับขี่ กรณีเกิดเป็นคดีอาญาจากการเฉี่ยวชน

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3

บุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก กรณีบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต

ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากขับขี่หรือนั่งโดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

ความเสียหายทรัพย์สินคู่กรณี

รับผิดชอบทรัพย์สิน (รถและทรัพย์สินต่างๆ) ของคู่กรณี กรณีเราเป็นฝ่ายผิด

สนใจ ประกันรถยนต์ชั้น 3

ให้เรา insure3plus
“ดูแลประกันรถยนต์ให้คุณ”

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)