ประกันรถยนต์ 2+

ประกันรถยนต์ 2+ คือประเภทของประกันรถยนต์ที่คุ้มครองความเสียหายจากการเกิดเหตุแบบรถชนรถ นอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองกรณีรถสูญหาย รถไฟไหม้ และน้ำท่วม (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก) เหมือนกับประกันรถยนต์ช้้น 1 แต่ราคาประกันรถยนต์ 2+ จะถูกกว่า

นอกจากนี้ ประกันรถยนต์ 2+ ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกมากมาย เช่น คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก และค่ารักษาพยาบาล รวมถึง บริการเสริมพิเศษ ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก)

แผนประกันรถยนต์ 2+ มีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

– ความคุ้มครองทั่วไป : แผนประกันรถยนต์ 2+ จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ รถยนต์ ในกรณีการเกิดเหตุแบบรถชนรถ
ความคุ้มครองเพิ่มเติม : คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ หรือจากภัยธรรมชาติ รวมถึงน้ำท่วม (คุ้มครองน้ำท่วม ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก)
ความคุ้มครองส่วนบุคคล : คุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก สำหรับค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ 2+

ความเสียหายต่อตัวรถ

ครอบคลุมความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ** เฉพาะการเกิดเหตุแบบรถชนรถเท่านั้น **

รถไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, น้ำท่วม

คุ้มครองกรณีที่ไฟไหม้รถแล้วได้รับความเสียหายสิ้นเชิงหรือเสียหายหนัก จนไม่สามารถซ่อมกลับมาให้คงสภาพเดิมได้, คุ้มครองภัยน้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ที่ส่งผลต่อความเสียหายต่อรถยนต์
** ความคุ้มครองน้ำท่วม ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ท่านเลือก **

รถหาย

คุ้มครองรถหายจากการถูกโจรกรรม

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Roadside Service ดูแลลูกค้าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งบนท้องถนนและที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค เปลี่ยนยางอะไหล่ พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ เติมน้ำมันฉุกเฉิน บริการรถยกหรือรถลาก และบริการช่วยเหลือช่างกุญแจรถยนต์ เป็นต้น
** ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ท่านเลือก **

บุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก กรณีบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต

ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากขับขี่หรือนั่งโดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

สนใจ ประกันรถยนต์ 2+

ให้เรา insure3plus
“ดูแลประกันรถยนต์ให้คุณ”

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)