ประกันรถยนต์ 3+

ประกันรถยนต์ 3+ คือประเภทของประกันรถยนต์ที่คุ้มครองความเสียหายจากการเกิดเหตุแบบรถชนรถ สามารถเคลมได้ทั้งรถเราและรถคู่กรณี (แต่ไม่คุ้มครองกรณีรถหาย รถไฟไหม้ หรือน้ำท่วม) ซึ่งให้ความคุ้มครองที่มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 แบบธรรมดา

นอกจากนี้ ประกันรถยนต์ 3+ ยังคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก และค่ารักษาพยาบาล รวมถึง บริการเสริมพิเศษ ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก)

แผนประกันรถยนต์ 3+ มีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

– ความคุ้มครองทั่วไป : แผนประกันรถยนต์ 3+ จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ รถยนต์ ในกรณีการเกิดเหตุแบบรถชนรถ
ความคุ้มครองเพิ่มเติม : บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก)
ความคุ้มครองส่วนบุคคล : คุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก สำหรับค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ 3+

ความเสียหายต่อตัวรถ

ครอบคลุมความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ** เฉพาะการเกิดเหตุแบบรถชนรถเท่านั้น **

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Roadside Service ดูแลลูกค้าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งบนท้องถนนและที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค เปลี่ยนยางอะไหล่ พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ เติมน้ำมันฉุกเฉิน บริการรถยกหรือรถลาก และบริการช่วยเหลือช่างกุญแจรถยนต์ เป็นต้น
** ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ท่านเลือก **

บุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก กรณีบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต

ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากขับขี่หรือนั่งโดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

สนใจ ประกันรถยนต์ 3+

ให้เรา insure3plus
“ดูแลประกันรถยนต์ให้คุณ”

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)