ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำ ความคุ้มครองสูง
เบี้ยประกันราคาถูกและบริการที่เชื่อถือได้
ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส Hotline สนใจติดต่อ 061-491-5298

Insure3plus.com On Facebook   Insure3plus.com Line ID : @insure3plus
Line ID (Official) : @insure3plus

เกี่ยวกับเรา   

           Insure3plus.com ตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ คปภ.เลขที่ใบอนุญาต 5704019655 โดยเน้นในส่วนของ ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และประกันภัยมอเตอร์ไซค์ 3 พลัส โดยทางเราขายเฉพาะบริษัทประกันชั้นนำ อาทิเช่น เอเชียประกันภัย, อลิอันซ์อยุธยาประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, วิริยะประกันภัย, ชับบ์ สามัคคีประกันภัย ฯลฯ ซึ่งบริษัทประกันที่เราเลือกมานี้ เป็นบริษัทประกันที่สามารถให้การบริการ และดูแลลูกค้าเวลาเกิดเหตุได้เป็นอย่างดี

           นอกจากจะเลือกบริษัทประกันที่มีคุณภาพแล้ว ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ, ส่วนลด, ของแถม และการบริการหลังการขาย เพราะเราคือที่ปรึกษาด้านการประกันภัย ในเมื่อลูกค้าให้ Insure3plus.com ดูแลเรื่องประกัน เราก็จะดูแลและให้บริการลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดี

ประวัติบริษัทประกัน

             

บริษัท เอเชียประกันภัย1950 จำกัด


          บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 เป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์ ด้วยทุนที่ชำระแล้ว 30 ล้านบาท

          วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546 กลุ่มผู้ชำนาญการด้านธุรกิจประกันภัยนำโดยนายจุลพยัพ ศรีกาญจนา ได้เข้าถือหุ้นและบริหารงาน เพื่อสร้าง “เอเชียประกันภัย” ให้เป็นบริษัทประกันภัย ที่มีนวัตกรรมใหม่แห่งวงการประกันภัย

          ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2548-2549 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด คิดค้นกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ แบบแรกในประเทศไทย จนได้เป็น Generic Name ของวงการประกันภัย คือ ASIA 3+ ที่สร้างความแปลกใหม่ เพิ่มสีสันให้กับวงการประกันภัย และได้รับการยกย่อง เป็นบริษัทประกันภัยแนวนวัตกรรมใหม่

          ปี 2550 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด ได้รับรางวัล GOLD AWARD สุดยอดแคมเปญการตลาด MAT AWARD 2007 อันดับหนึ่ง จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประเภทแนวความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดใหม่

          เปิดศูนย์จำหน่าย ASIA 3+ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นการให้บริการแบบครบวงจร เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เพื่อตอบสนองไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ธนาคาร DEG (KFW) ธนาคารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ อันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งเป็นธนาคารอันดับต้นของสหภาพยุโรป ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ พัฒนาธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการขยายกิจการ และเสริมฐานะความมั่นคงทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 199 ล้านบาท

เครดิตข้อมูลจาก : บริษัท เอเชียประกันภัย1950 จำกัด


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)


          บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช โดยในยุคแรกของการดำเนินงานยังเป็นเพียงแผนกประกันภัยใน บริษัท เอเซียพาณิชย์ จำกัด (The Asia Trading Co.,Ltd) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490

          ต่อมาจึงได้แยกการดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2490 ภายใต้ชื่อ บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด (Tha Asia Insurance Co.,Ltd) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2507 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด จากนั้นบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

          ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงมากว่า 65 ปี มีทุนจดทะเบียน 760.5 ล้านบาท สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้การบริหารของคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ


เกียรติประวัติสูงสุด
          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้งให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

          สำหรับตราตั้งพระราชทานนี้เปรียบประดุจเอกสารรับรองว่า บริษัทที่ได้รับพระราชทานได้ประกอบธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง และเป็นที่เชื่อถือแก่มหาชนทั้งหลาย อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

ได้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- (Negative)
             บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับน่าเชื่อถือทางการเงินจาก Standard & Poors หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก ในระดับ A- (Negative) (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555) สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีความสามารถทางการแข่งขัน ผลประกอบการที่ดี ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินกองทุนมากเพียงพอ การบริหารเงินทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดี


รางวัลเกียรติยศ
          “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554” จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2554, 2553 และ 2552 ติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

          “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1” ประจำปี 2554, 2553, 2552, 2547, 2546 และ 2545 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

          “Corporate Social Responsibility Award” จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

          “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล” (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

          กรุงเทพประกันภัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยมาตรฐานสากล การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการบริการที่เป็นเลิศ ทำให้ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัย และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยแนวคิด “ใจเขา ใจเรา คือ สิ่งที่เรายึดมั่น” เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด และอุ่นใจในทุกสถานการณ์ดังสโลแกนที่ว่า “กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว” ตลอดไป

เครดิตข้อมูลจาก : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


          บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท อาเซียพณิชการ (ประกันภัย) จำกัด โดยให้บริการด้านการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยขนส่งทางทะเล ภายใต้การบริหารงานของ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการด้านการประกันภัยของบริษัทในเครือ คือ บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์ซีเดส เบ็นซ์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ขยายงานบริการ ด้านประกันภัยรถยนต์ และด้านประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง

          จากนั้นในปี พ.ศ. 2525 คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อาเซียพณิชการ จำกัด เป็น บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทแม่ คือ บริษัท วิริยะพานิช จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่าย น้ำมันทาไม้ตราปลาตะเพียน และยาแก้ไอวิริยะ

          นับแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยให้บริการด้านการประกันภัยที่หลากหลาย มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคุลมลูกค้าทุกกลุ่ม ส่งผลให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นในด้านผลการดำเนินงาน กระทั่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดใน "อันดับหนึ่ง" มายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ทั้งยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดไว้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19

          ปัจจุบัน "วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 15,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 1,400 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 122 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 4,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

          การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากว่า 65 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทฯที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"

เครดิตข้อมูลจาก : บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด


          บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง "กลุ่มอลิอันซ์" และ "เครือเจริญโภคภัณฑ์"

          บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง "กลุ่มอลิอันซ์" และ "เครือเจริญโภคภัณฑ์"

กลุ่มอลิอันซ์
          - บริษัท อลิอันซ์ เป็นบริษัทฯประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ก่อตั้งเมื่อปี 1890 ในประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมากกว่า 100 ปี
          - ให้บริการรับประกันภัยแก่ลูกค้ามากกว่า 60 ล้านคน ด้วยเครือข่ายสาขามากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
          - อลิอันซ์ ได้รับการจัดอันดับสถานะทางการเงินในระดับแข็งแกร่งมาก (AA-) โดยสถาบันจัดอันดับ แสตนดาร์ด แอนด์ พัวร์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ( ซี. พี.)
          - เป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปี มีพนักงานในเครือรวมกันกว่า 120,000 คนทั่วโลก (ประกอบด้วยธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มเป็ดไก่ ฟาร์มสุกร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และ ร้านอาหาร )
          - ต่อมาได้ขยายสู่ธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจประกันชีวีต และ ธุรกิจประกันภัย
          - เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จาก " นิตยสารฟาร์อีสเทิร์น อีโคโนมิค รีวิว" ว่าเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนองให้ลูกค้าพึงพอใจ และสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจ

วีดิทัศน์ 1 ทศวรรษ อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
          ด้วยความแข็งแกร่งด้านการเงิน บริการประกันภัยที่หลากหลาย และ ความมุ่งมั่นที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ ทำให้เราพร้อมเป็น "พลังเคียงข้างคุณ"

เครดิตข้อมูลจาก : บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
          หน้าหลัก
          เมนูหลัก

     - วิธีการชำระเงิน
     - วิธีจัดส่ง
     - เกี่ยวกับเรา
     - ติดต่อเรา
          บทความ
Support All Web Browsers
© 2012 Insure3Plus.com, All Rights Reserved.